Poruke

Došlo je vrijeme.. – Francois Padovani, predsjednik CLIPSAS-a za Novi List, 11. veljače 2018.
– izvadak iz teksta predstavlja citate

Put kojim smo krenuli potiče nas na osobno poboljšanje, i ne samo to, pojmovi Odgovornosti i Dužnosti prema cijelom Čovječanstvu za nas su temeljni. Želimo pridonijeti izgradnji ujednačenijeg, pravednijeg i bratskog svijeta, u kojem bi svatko mogao naći svoje mjesto, svijeta u kojem Sloboda nije samo riječ i u kojem smo svi svjesni dužnosti prema bližnjemu, dužnosti Poštovanja, Solidarnosti, Bratstva.

Piramida koju nazivamo delta ili trokut može simbolizirati elementarnu Geometrijsku figuru koja proizlazi iz Kutomjera i Šestara, polazišta znanosti o građevinarstvu. Svevideće Oko simbolizira, između ostalog, Sunce iz kojeg proizlaze Život i Svjetlost, ali i Riječ, Logos i Velikog Arhitekta. Slovo G najčešće podrazumijeva Geometriju, jednu od 7 Slobodnih Umjetnosti.

Gdje god je potrebno, muškarci i žene Slobodni Zidari rade na otvaranju prostora slobode. Bez obzira na razinu gospodarskog i, općenito, civilizacijskog razvoja, posvuda želimo raditi na poštivanju drugog Čovjeka, Bratstva, Solidarnosti, Slobode Savjesti, stvarnoj provedbi ljudskih Prava…I na ovaj svijet implementirati vrijednosti koje branimo.

Velika Nacionalna Loža Hrvatske ima puno Loža i članova diljem vaše prelijepe Domovine. Cijenjena je članica svjetske Masonske asocijacije CLIPSAS, a njeni dosadašnji uspjesi na promoviranju plemenitih ljudskih ideala su vidljivi i prepoznati na svim Paralelama i Meridijanima. U svim Ložama diljem Hrvatske prakticira se prekrasno ljudsko Bratsko Masonstvo.

U ovom složenom, problematičnom i neizvjesnom razdoblju, uloga Slobodnog Zidarstva je ponovno potvrđivanje Načela i Vrijednosti, što uključuje stavljanje ljudi u središte postavljanja pitanja i donošenja odluka. Kako se ultra nacionalizmi ponovno pojavljuju, sa svojim izljevima fanatizma, mržnjama iz prošlosti i ponekad teritorijalnim pretenzijama, više je nego ikada potrebno imati globalnu viziju i shvatiti da su naše sudbine isprepletene i da jedino što možemo jest graditi i razvijati se zajedno u suglasju s dostojanstvom i poštivanjem drugih.

Europa je zemljopisna i povijesna kolijevka Slobodnog Zidarstva, koje je usmjereno na cjelovit razvoj Čovjeka i solidarni razvoj Čovječanstva. Svi mi građani Europe, bili Slobodni Zidari ili ne, moramo zajedno pisati našu povijest.. U mnogim slučajevima, osobito na području kulture, veze s Braćom i Sestrama različitih europskih zemalja pokazuju nam da ideja izgradnje Europe temeljene na Slobodnozidarskim postulatima Slobode, Jednakosti i Bratstva nije himera. Često mislim na Jeana Monneta, koji je, kad su ga pitali je li optimističan ili pesimističan u vezi budućnosti Europe, odgovorio: »Nije važno jesmo li optimistični ili pesimistični, važno je da smo odlučni«. Slobodni Zidari su oduvijek bili predvodnici, kao radnici i branitelji Slobode, svjetovnosti i Tolerancije, stavljajući na prvo mjesto svoju kvalitetu slobodnih mislioca.

Diskurs prema kojemu bi se događaji, tragični ili štetni, objasnili tajnim urotničkim djelovanjem skupine zlonamjernih muškaraca prenose se gotovo od pamtivijeka. U vrijeme modernih društvenih mreža, ova vrsta sumnje dobiva posebnu rezonanciju. Također, ona odgovara jednom obliku intelektualne lijenosti – kako jednostavno objasniti složene probleme, pritom optužujući jednu skupinu ljudi. Mi nismo nikakvi urotnici. Slobodni Zidari nadahnuti su naslijeđem Prosvjetiteljstva koje je promoviralo kritičko razmišljanje, kulturu slušanja i drugih mišljenja, odnosno, sveopći društveni napredak. Naša društva i dalje i te kako trebaju ove Vrline. Sve što je tajna je zastrašujuće. Masonski se put mora živjeti kao pravo i potpuno otkriće. Tajna naših Rituala bitna je kako bi svi ostali slobodni na svom putu. No, možda nam je došlo vrijeme da bolje priopćimo svoje namjere bez otkrivanja naših Obreda. Mi Slobodni Zidari koji živimo u slobodnim zemljama, moramo se otvoriti, ne bojati se naših razlika, ne bojati se da budemo glas koji se čuje, put koji se vidi, moramo izaći iz sjene!

Masonski Put je put buđenja, oslanjamo se na zajedničke vrijednosti kako bismo pokušali izgraditi bolje Čovječanstvo i stvoriti jedno bolje sutra.. Slobodno Zidarstvo postoji već stoljećima.

Po definiciji i Prisezi, Masonski Rituali jesu i moraju ostati poznati jedino članovima koji su inicirani. Slobodni Zidari su slobodne žene i muškarci, koji su dali Prisegu da će braniti, što god da se dogodi, bolje i prosvjetljenije Čovječanstvo. Dakle, nema zastrašujućih ili bilo kakvih sličnih Rituala, nikakvih postupaka ili pokušaja suprotnih ljudskom dostojanstvu i integritetu čovjeka. Ritual je istodobno učitelj, put i ukupnost našeg bitka. To je u osnovi oda Životu, Znanju i dijeljenju Dobra. Sloboda je temeljna vrijednost Slobodnog Zidarstva. Mi nepokolebljivo branimo Slobodu Savjesti i svaki Mason slobodan je pridružiti se društvu koje mu bolje odgovara prema vlastitim afinitetima. Svake godine pojedini Masoni prestanu biti aktivni i mogu to potpuno slobodno činiti. Nismo sektaški ustrojeni i jako poštujemo obiteljske i osobne vrijednosti. Nema kazne za napuštanje Masonstva. Svatko može otići na neko vrijeme ili zauvijek. Iznad svega smo slobodni u našim odabirima! Kao što sam rekao, Slobodno Zidarstvo nije tajna struktura, već je diskretna organizacija koja ne upravlja svijetom. Kad želimo nešto senzacionalno, koristimo poznatu teoriju velike zavjere. Kad bi Masoni kontrolirali svijet, što nam nikada nije bio cilj, na ovome planetu bi bilo više jednakosti, vrijednosti koje branimo bi bile rasprostranjenije, financijski skandali manje uobičajeni… Biti Slobodni Zidar ne znači biti pohlepan za moći i kontrolom, nego biti potaknut željom da se dijeli i živi zajedno, vođen željom da se bude programer snova i sudjeluje u laboratoriju ideja za promjenu svijeta, pisanje drugačije, bolje ljudske i Bratske budućnosti svih ljudi na Zemlji.

Jedan od temeljnih postulata Slobodnog Zidarstva je diskrecija.. Mogu samo potvrditi opće poznatu činjenicu da su mnoge poznate javne osobe bile članovi /članice Masonskih Loža.

Univerzalno Masonstvo posvuda se rukovodi jedino i isključivo radom na usavršavanju Čovjeka kao pojedinca, uz puno poštovanje svih moralnih i etičkih Zakona koje krase plemenitu i humanu osobnost. Simbolizam i davna Ezoterična učenja predstavljaju temelj tog proučavanja i Rada na samome sebi.

Odlučio sam učiniti korake ka ezoteriji, koja me oduvijek zanimala, s ciljem daljnjeg rada na samome sebi. Najteže je bilo odlučiti se.

Zavirili smo u hram slobodnih zidara.. – Novi List, 8. veljače 2016., razgovor s Velikim majstorom Velike nacionalne lože Hrvatske; izvadak iz teksta predstavlja citate

Godine 2014., točnije 14. veljače, u Rijeci je osnovana Velika nacionalna loža Hrvatske drevnih, slobodnih i prihvaćenih zidara.

Nastankom RH donesen je zakon kojim se ozakonjuje rad društava koja su u vrijeme SFRJ bila zabranjivana. Novi vjetrovi su zapuhali, naši su zakoni usklađeni sa zapadnim demokratskim tekovinama pa je tako već četvrt stoljeća Masonima omogućeno djelovanje na području Hrvatske. Godine 2005. naš je prvi član, viđeni Riječanin, iniciran u Trstu u Velikoj loži Italije.. Brzo nakon toga 2006. osniva se prva mješovita Riječka Loža u kojoj djeluju punoljetni muškarci i žene. Od tog trenutka može se kazati da počinje život jedine mješovite, liberalne, adogmatske Masonske Obedijencije na hrvatskom tlu.. Priča liberalnog Masonstva u Hrvatskoj kreće iz Rijeke, a slijedilo je širenje članstva u Zagrebu, Splitu i Osijeku.. VNLH je svjetski priznat od svih relevantnih međunarodnih Masonskih organizacija.

Članovi smo Asocijacije adogmatskih Obedijencija Centralne i Istočne Europe.. Čast nam je sudjelovati u mnogim humanitarnim akcijama, jer činjenje Dobročinstava je jedno od glavnih pravaca djelovanja Masona. Treba istaknuti da je cijenjeni Mason bio i osnivač Crvenog križa, Henri Dunant.

Masonstvo samo po sebi promovira čistoću ruku i zato se tijekom Obreda nose Bijele Rukavice, simbolično, već stotinama godina, te Bijele Pregače. Masonstvo promovira čistoću duha i visoku moralnu i etičku razinu postupanja kako prema sebi, tako prema svojoj najbližoj okolini, te prema vlastitoj Domovini.

Sastajemo se dva puta mjesečno na sastancima koje simbolički nazivamo »Arhitektonski Radovi«. Odjeća je strogo propisana, ritualno simbolička. Održavamo naravno i Bijelu Večeru koja spada u neformalni dio nakon održanih »Arhitektonskih Radova«, a uključuje i zajedničko Blagovanje. To je jedno od najljepših i najkorisnijih trenutaka međusobnog druženja i bavljenja Masonstvom.

VNLH štuje i prakticira isključivo čuveni drevni prihvaćeni Škotski Obred, koji je najrašireniji na svijetu, odnosno najbogatiji u svom ritualnom izričaju. Najarhaičniji je i povodi se za srednjovjekovnom tradicijom. Unutar njega postoje 33 Stupnja koje Mason koji, ukoliko ima dovoljno želje i kapaciteta, savladava kroz jedan dulji niz godina. Masonstvo je cjeloživotna aktivnost. Prva tri Stupnja nazivaju Plavo Masonstvo, nakon toga od 4. do 18. stupnja Crveno Masonstvo, od 19. do 30. stupnja Crno Masonstvo, a od 31. do 33. stupnja Inicijacijska Piramida simbolički završava Bijelim Masonstvom.

Masoni su staro Inicijacijsko, Ezoterično, dakle Duhovno društvo, koje širom svijeta izaziva pozornost stručne javnosti, ali i laika. Nabrojat ću svima znana imena: W. A. Mozart, J. S. Bach, Göethe, James Cook, Garibaldi, Lord Nelson, Eifell, M. Twain, Henry Ford, Fleming, Gershwin, Lindberg, Casanova, Neil Armstrong, Gianni Agneli, W.Churchill.

Konstitucija Velike Nacionalne Lože Hrvatske temeljni je Slobodnozidarski dokument u Republici Hrvatskoj, a u njoj piše: – VNLH je savez Slobodnih Zidara koji teži duhovnom i moralnom oplemenjivanju čovjeka bez obzira na spol, rasu, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, naobrazbu ili stranačku pripadnost. Njeguje humanizam i obvezuje svoje članstvo na opće prihvaćanje slobode Savjesti, Vjere i Duha. – Temelji Slobodnog Zidarstva su Sloboda, Jednakost , Bratstvo i Etika, čovjekoljublje bez predrasuda, istinoljublje i rad na samome sebi. – Temeljne obveze svakog Slobodnog Zidara jesu: šutnja, tajnost, rad i poslušnost Upravi Reda u skladu s Općim Pravilima – Slobodni Zidar mora poštovati Zakone zemlje u kojoj živi i mora se zalagati za dobrobit svoje Domovine. Slobodno Zidarstvo isključuje priklanjanje Saveza bilo kojim političkim ili vjerskim stavovima. – VNLH čine Lože koje djeluju pod njezinom zaštitom, a Radove otvaraju pod zaštitom Sv. Ivana Evangeliste, polaganjem Šestara i Kutnika na otvorenu Bibliju (Sveta knjiga) i u Slavu Velikog Arhitekta Svemira.

Predsjednici i njihovo članstvo u Masonima su oduvijek privlačna tema jer su brojne okrunjene glave, cijele dinastije bili Masoni. Naprimjer: Tudori, Windsori, Habsburzi, Friedrich II Veliki iz Pruske… Tijekom povijesti Masoni su u svojim redovima imali okrunjene glave, plemiće, potom predsjednike, članove buržoazije, pa sve do današnjih dana kad su članovi uspješni poslovni ljudi, intelektualci i umjetnici. U svijetu danas ima oko 6 milijuna Slobodnih Zidara, a među njima svakako ima i predsjednika država, premijera i ministara.. Poznat je podatak da je 14, a možda i više američkih predsjednika bilo članovima neke Masonske Lože. Najpoznatiji su George Washington, B. Franklin, Roosevelt, Truman i drugi. To je sasvim dovoljno da pojam Masona počinjemo povezivati s pojmom moći, što nije samo po sebi nešto što masonstvo promovira.

Masonstvo je univerzalan pokret jer postavši Masonom, postajete dio univerzalnog svjetskog Bratstva. Svugdje bivate primljeni kao Brat ili Sestra. Vezuje nas Simbolizam i zajednička Prisega, ideali Humanizma i filozofska načela koji potiču dobrobit društva. Za dostizanje visokih globalnih ciljeva Univerzalnog Masonstva osobito je važno svakodnevno poštovanje najviših etičkih i moralnih normi, uz snažnu pripadnost Domovini i poštovanje njenih Zakona.

Svatko koga pozovemo, dolazi po svojoj slobodnoj volji, u skladu s vlastitim duhovnim potrebama i interesima. Motivi mogu biti i tradicionalna obiteljska pripadnost srodnika masonskom redu. U nekim obiteljima biti Mason je tradicija. Traženje načina da se realiziraju sklonost ka dobročinstvu, želja da se slijede ideje i da se pripada najvećem i najcjenjenijem Viteškom Bratstvu na svijetu. Svi koji pristupe Slobodnom Zidarstvu i postanu aktivni članovi, imat će priliku osjetiti Bratsku Ljubav i uzajamnu podršku te će pridržavanjem Masonskog kodeksa učiti kako učiniti život boljim, produktivnijim i humanijim. Da bi se postalo članom Masona, treba dakako proći svojevrsnu provjeru, a potom slijedi Inicijacija.