Masonsko nasljeđe

Masonsko nasljeđe proteže se kroz više stoljeća – prije svega europske i američke povijesti. Slobodno Zidarstvo jedna je od najstarijih društvenih i dobrotvornih organizacija na svijetu.

Nasljeđe srednjovjekovnih klesara

Korijene vuče iz tradicije srednjovjekovnih klesara odnosno graditelja crkava i dvoraca. Klesari su se koristili Riječima i Znakovima koje su stekli kroz tajne Zanata kako bi dokazali svoju graditeljsku odnosno Zidarsku kvalifikaciju. Koristili su Rukavice i Pregače kako bi se zaštitili od grubih komada kamena koje su obrađivali.

300 godina od prve Konstitucije

Kao službena godina nastanka modernog Masonstva uzima se 1717. godine u Londonu. Također, 1723. godine prezbiterijanski vlč. James Anderson objavio je Konstitucije slobodnih zidara. Ipak, prve lože su se počele razvijati u Škotskoj – prije više od 100 godina od tih događaja.

Širenje po svijetu i utjecaj

Iz Ujedinjene Kraljevine, masonstvo se počelo širiti po Sjevernoj Americi, diljem Europe te britanskih i drugih kolonija.

18. stoljeće je doba nastanka i širenja Masonstva zajedno s Prosvjetiteljstvom – iz Škotske, Engleske i drugih zemalja. U 18. stoljeću Slobodni Zidari imali su vrlo važnu ulogu kao Oci Utemeljitelji Sjedinjenih Američkih Država, uključujući glavni grad Washington, Capitol i Deklaraciju o neovisnosti. U 19. stoljeću Masoni su imali vrlo važnu ulogu u ujedinjenju Italije i građanskim revolucijama diljem Europe, a u 20. stoljeću na stvaranje europske integracije.

Razvoj i prihvaćenost Masonstva bitno ovise o razini poštivanja ljudskih sloboda u pojedinim društvima. Obje totalitarne ideologije zatirale su slobode Masona, zabranivši im kontinuitet djelovanja.

Slobodno Zidarstvo u Hrvatskoj

Slobodno zidarstvo u Hrvatskoj prisutno je od 18. stoljeća, u okviru Habsburške monarhije. Prva Loža osnovala je Glini koja je bila dio austrijske Vojne Krajine. Nakon više desetljeća totalitarnih zabrana djelovanja od 1940. do 1990. godine u Jugoslaviji, Masonstvo se počelo obnavljati 1990-tih godina od utjecajem iz Austrije.

Kasnije je Velika Nacionalna Loža Hrvatske Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Obreda osnovana 14. veljače 2014. godine – nakon osamostaljenja od Velike Lože Italije. VNLH ima međunarodno priznanje i dio je niza adogmatskih i liberalnih asocijacija na globalnoj i europskoj razini – CLIPSAS, Alijansa Masona Europe, Unija Masona Mediterana, Adogmatska asocijacija srednjoistočne Europe i Masonska unija Balkana.

Masonsko nasljeđe u knjigama

Mnogo je knjiga već objavljeno o našem nasljeđu na europskoj i široj razini. Donosimo primjere poznatih knjiga.

The Genesis of Freemasonry

Britanski povjesničar David Harrison u svojoj knjizi The Genesis of Freemasonry opisuje kontekst njegovog razvoja tijekom 18. stoljeća.

Godine 1723., protestantski crkveni službenici velečasni James Anderson i velečasni John Theophilus Desaguliers objavili su prvo izdanje Konstitucije Slobodnih Zidara. Njihovo duboko poznavanje Biblije pomoglo im je u prepravljanju Masonskog rituala.

Simboli, veze i vrijednosti

Suvremeno Slobodno Zidarstvo ima korijene u operativnim zidarskim cehovima. Srednjovjekovne gotičke crkve i katedrale izgrađene su od strane operativnih zidara koji su koristili kristijaniziranu verziju svete Geometrije, gdje Križ simbolizira Isusovo raspeće i uskrsnuće. Trokut se koristio kao Geometrijski simbol koji predstavlja Trojstvo, što je u Masonskom ritualu usput povezano s brojem Tri.

Masoni su koristili mnoge simbole, poput Svevidećeg Oka, Kutnika i Šestara, lubanja i kostiju, piramida, Pentagrama, drva Akacije itd. Šestar simbolizira životni ciklus, imajući središnju točku, dok veliko slovo G predstavlja Boga.

I Slobodni Zidari i Rozenkrojci bili su usmjereni prema Svetom zdanju, Kući Svetog Duha. Ružin Križ ili Crveni Križ bio je engleski simbol, a koristio ga je i Martin Luther. Ruža simbolizira tajnu besmrtnosti, koja je postala ritual u rozenkrojcerskim društvima.

Osim rozenkrojcerstva (Rose Croix), Slobodno Zidarstvo imalo je veze s Vitezovima Templarima, Kabalizmom, Hermetizmom, Alkemijom, numerologijom i Ezoteričnim traženjem drevnog skrivenog znanja i dubljeg značenja Simbola. Slobodni Zidari također su iskazivali snažan interes za klasičnu arhitekturu i antiku. Također su promovirali Novu Znanost predstavljenu Newtonovom prirodnom filozofijom.

Biblijski Stari zavjet otkriva mnoge zidarske rituale i simbole, detalje oko Salomonovog Hrama kao ultimativne Božanske građevine koja utjelovljuje Boga i Mudrost, te predstavlja temelj za Masonske stupnjeve kao što je Royal Ark Mariner.

Također, Uskrsnuće Krista prikazano je u ritualu Vitezova Templara. Bratstvo je prihvatilo vrijednosti prirodne filozofije, dobrotvornosti, obrazovnih i moralističkih stavova te vjerske tolerancije. Slobodni Zidari bili su Božji Zidari koji su gradili bolji svijet, u skladu s Božjom božanskom geometrijom i moralnošću. Stoga je Slobodno Zidarstvo bilo alat za razumijevanje djela Boga, također poznatog kao Veliki Arhitekt Svemira. Slobodno Zidarstvo razvilo se u društvo važno za prilike za povezivanje, obrazovanje i poslovanje. Širenje zidarskih loža doprinijelo je Prosvjetiteljstvu u Europi.

Nadilaženje podjela

Mnogi Slobodni Zidari podržavali su vigovsku vladu i hanoversku dinastiju, koja je imala važnu ulogu nakon Slavne revolucije 1688. kada je poticana vjerska tolerancija. Lože su okupile pobornike parlamentarizma i monarhizma te premostile političku i vjersku podjelu iz građanskog rata. Zapravo, i vigovci i torijevci mogli su se družiti i suživjeti unutar istog društva. Iz tog razloga, razgovori o politici i religiji bili su zabranjeni u ložama. Na taj način je Slobodno Zidarstvo pružalo prilike za mnoge gospodu, članove elita i vlade.

Newton i Bacon

Pod utjecajem rozenkrojcerske tradicije, Sir Isaac Newton duboko je bio zainteresiran za odnose između religije i znanosti te je istraživao Božje poruke u Starom i Novom zavjetu. U Bibliji je Newton tražio red, dizajn i skrivenu Mudrost Božju, otkrivenu kroz matematičko učenje. Newtonova mehanika primijenjena je tijekom industrijske revolucije. Također, Sir Francis Bacon u svojoj knjizi “New Atlantis” kombinirao je biblijska vjerovanja i klasični idealizam te spomenuo da je Solomonova Kuća bila mjesto iscjeljivanja i znanja.

Wren i Katedrala Sv. Pavla

Slobodni Zidari utjecali su na izgradnju Katedrale Sv. Pavla, Kraljevskog društva te mnogih drugih društava i klubova koji su uspostavili društvene mreže u londonskim kafićima i gostionicama, raspravljajući o filozofiji Isaaca Newtona, Johna Lockea itd.

Pod nadzorom značajnog Slobodnog Zidara, Sir Christophera Wrena, izgradnja Katedrale Sv. Pavla smatrana je novim Solomonovim Hramom, središtem Novog Londona, koji bi bio pretvoren u Novi Jeruzalem, protestantskog rivala katoličkog Rima, uspoređujući ga s crkvom Svetog Petra. Nadalje, Katedrale Sv. Pavla postala je simbol Božje Arhitektonske izvrsnosti. Stoga je u izdanju Andersonovih Konstitucija iz 1769. godine Wren predstavljen kao moderni Hiram, a Katedrala Sv. Pavla kao moderniSolomonov Hram.

Utjecaj

Mnogi utjecajni ljudi koji su pripadali Bratstvu, kao što su Christopher Wren, Isaac Newton, Francis Bacon, John Webb, Erasmus King, John Senex, William Cowper, Edward Jenner, Brook Taylor, Martin Folkes, Richard Rawlinson, Elias Ashmole, Alexander Pope, John Parker, Edward Wolley, John Arbuthnot, William Boyd, Thomas Watts, Martin Clare, George Drummond, James Radcliff i Benjamin Franklin. Mnogi ljudi bili su povezani s Slobodnim Zidarstvom, uključujući puritance kao što su Oliver Cromwell i John Locke. Godine 1753., u Gentleman’s Magazine, engleski filozof John Locke izrazio je svoj interes za Bratstvo. Također, mnogi ljudi su izrazili interes za Slobodno Zidarstvo, poput osnivača metodizma, Johna Wesleya. Osim toga, nekoliko francuskih protestanata, tj. hugenotskih izbjeglica, uključujući Johna Theophilusa Desaguliersa, Michaela de La Rochea, Davida Papillona i Charlesa Labelyea, bili su uključeni u englesko Slobodno Zidarstvo i postali su podrška vigovskoj vladi i hanoverskoj dinastiji.

The Square and the Tower

Britanski povjesničar Niall Ferguson u svojoj knjizi The Square and the Tower navodi bitne činjenice vezane uz presudan utjecaj Slobodnih Zidara na razvoj društvenih mreža u okviru prosvjetiteljstva. U poglavlju 19 (Networks of Enlightenment) navodi kako su se počele razvijati mreže slobodno mislećih ljudi i intelektualaca, odnosno razna društva i klubovi za razmjenu razmišljanja. Pritom se kao primjer velikog utjecaja spominje Benjamin Franklin. U poglavlju 20 (Network of Revolution), Ferguson ističe Slobodno Zidarstvo kao ključnu mrežu Američke revolucije, počevši od mnogih Otaca Utemeljitelja i mnogih potpisnika Deklaracije o neovisnosti. Ujedno opisuje i kako je škotski prezbiterijanski službenik vlč. James Anderson postao autor Ustava Slobodnog Zidarstva – Konstitucije slobodnih zidara.

The Craft

Sve navedeno mnogo detaljnije opisuje britanski povjesničar John Dickey u knjizi The Craft. Slobodni zidari su u javnom životu širili prosvjetiteljske ideje slobode savjesti i vjerske tolerancije, Bratske ljubavi, racionalnosti, demokracije, jednakosti pred zakonom. Masonske Lože bile su dio rastuće intelektualne arene mnogih društava i klubova. Također, Slobodno Zidarstvo pružilo je ljudima različitih pozadina i vjeroispovijesti mogućnost razvoja vještina za rad u suvremenim institucijama – učili su kako biti diskretan, pisati govore, tumačiti ustavna pravila, savjetovati i prosuđivati karakter. Dickey primjerice navodi kako je John Theophilus Desaguliers iz obitelji francuskih Hugenota, uveo u Ložu edukativna predavanja i pomogao u uspostavi karitativnog pomaganja. Potom se kao važni primjerice navode izdavač Benjamin Franklin, kao i Marquis de Lafayette – autor nacrta Deklaracije o pravima čovjeka i građanina te heroj Francuske i Američke revolucije. Nadalje, prikazuje se nasljeđe koje je ostavio George Washington i Masonsko nasljeđe glavnog grada Washingtona, pogotovo na zgradu Capitola. Nadalje, autor spominje Svevideće Oko kao jedan od Masonskih Simbola, koje se nalazi se na vrhu piramide i utisnuto na američkom dolaru, zajedno s izrekom Novus Ordo Seclorum (Novi poredak vijekova). Svevideće Oko su Oci Utemeljitelji vidjeli kao Božje Oko Providnosti (Eye of Providence), stavivši ga na Veliki Pečat (Great Seal) SAD-a. Ideja iza tog Oka je bila ukazati kako Bog sve vidi. Dickey navodi kako su ključ uspjeha Slobodnog Zidarstva bili respektabilni i ambiciozni ljudi srednje klase koji su držali do univerzalnih načela samo-poboljšanja. Umjesto gledanja na rođenje ili status, važne su bile vrline. Slobodno Zidarstvo predstavljalo se svijetu kao graditeljstvo osoba s vrlinama, gdje se kandidate pitalo – jesu li čisti, ispravnog življenja, ozbiljni, suzdržani i radišni; imaju li navike koje bi degradirale Moral i brinu li o obitelji. Biti Mason bila je kod američkih poslovnih ljudi kartica kredibiliteta, poštenih odnosa i građanskog identiteta. Masonska Bratstva pružala su smisao za stabilnost i blagostanje te su se bavila filantropijom i karitativnim pomaganjem. Dickey navodi i snažan Masonski utjecaj na Francusku revoluciju te na ujedinjenje Italije i susprezanje papinske države. S druge strane, autor spominje sustave koji su vršili brutalnu represiju nad Slobodnim Zidarstvom i pritom širili teorije zavjere.

The Freemasons in America

U knjizi The Freemasons in America Paul Jeffers daje pregled primjera Masona koji su utjecali na stvaranju institucija američke nacije, uključujući niza saveznih država – pogotovo Teksasa. Navodi kako je George Washington istaknuo važnost Masonskog Bratstva u promicanju osobnih Vrlina i javnog prosperiteta te kako je Benjamin Franklin u Slobodnom Zidarstvu vidio svjedočanstvo karaktera i kvalifikacija putem univerzalnog jezika kao putovnice.